Tiedossa oleva Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden rahoitus puolueille ja ehdokkaille

Turun toriparkki Oy:n osakkaiden rahoituksesta toriparkkia kannattaville puolueille on julkisesti näkyvillä mainostus puolueiden lehdissä sekä vaalirahoitusilmoituksista ilmenevä rahoitus.

Turun toriparkki Oy:n osakkaat

Turun kaupunginvaltuustoon 2008 valittujen vaalirahoitusilmoitukset ilmenevät tästä linkissä. Pääsääntöisesti ehdokkaiden julkaistuissa rahoittajissa ei ole Turun Toriparkki Oy:n osakkita. Havaittavissa kuitenkin on, että eräät valtuutetut ovat saaneet suurehkoja, ilmoitusrajan alittavia tukia sekä suuria summia tukiyhdistyksiltä tai puoluejärjestöiltä. Näiden tukien alkuperä ei ole tiedossa.

Turun kaupunginvaltuutettujen rahoitusilmoitukset

Vuoden 2012 vaaleihin mahdollisesti luvatusta vaalirahoituksesta ei ole tietoa. Sen mahdollisuuteen viittaavat poikkeuksellinen kiire päättää asiasta ennen juhannusta 2012 sekä muu tiedossa oleva rahoitus.

Useat rakennusliikkeet, kiinteistösijoittajat sekä Turun Toriparkki Oy:n osakkaat ovat mainostaneet Turun Kokoomuksen Auransilta – lehdessä ja Turun SDP:n Väkipyörä-lehdessä jatkuvasti ainakin vuosina 2006 – 2012. Molemmat lehdet ilmestyvät 2-5 kertaa vuodessa TS-yhtymän julkaiseman Aamuset-ilmaisjakelulehden välissä. Puolueiden varsinainen hyöty mainoksista on Auran sillan ja Väkipyörän jakelukustannusten kattaminen.

Auran silta – ja Väkipyörä-lehdissä mainostavat vain tietyn tyyppiset yritykset. Jos lasketaan pois ne yritykset, joilla on suora yhteys kyseiseen. puolueeseen (työväenteatterit, yhtiöt joiden johtaja on ko. puolueen jäsen), lehdissä mainostavat pääosin yritykset, jotka hyötyvät vaikutuksesta kaavoitukseen, poikkeuslupiin ja rakennuslupiin eli rakennusliikkeet, kaupan keskusliikkeet ja kiinteistösijoittajat. Muiden toimialojen yritykset eivät merkittävästi mainosta lehdissä. Suuria mainostajia ovat mm. kaupan keskusliikkeet Turun osuuskauppa, Kesko, Hesburger, rakennusliikkeet kuten YIT, PEAB, NCC ja Asuntomestarit sekä kiinteistönomistajat kuten Aurator ja Turun Osuuspankki. Lehdet julkaistaan TS-yhtymän lehdessä. Näistä Turun Osuuskauppa, Hesburger, Aurator ja Turun Osuuspankki ovat Turun Toriparkki Oy:n osakkaita.

Auran silta- ja Väkipyörä-lehdet ovat saatavilla Turun pääkirjastosta. Tuoreimmat lehdet ovat hyllyssä ja vanhemmat lehtiarkistossa, josta ne tulee tilata päivää ennen.

Mainostajat ovat pitkälti samat sekä Kokoomuksen että SDP:n lehdissä.

Kokoomus, Auransilta

 Auransilta – lehden mediahinnat löytyvät tästä.

Auransillan mainokset, esimerkkejä:

1/2011: La 5.3.2011: Sivu rakennusliikkeiltä ja puoli sivua keskusliikkeiltä (1/4 TOK:lta ja 1/4 Keskolta)
2/2011 La 16.4.2011: Sivua Toriparkki Oy:n osakkailta (TOK ja TOP), 1/4 sivua Keskolta , 1/4 sivua Turun messukeskukselta ja sivu rakennusliikkeiltä (1/2 sivua Asuntomestareilta ja 1/2 sivua YIT:ltä)
1/2012 La 14.3.2012. Kesko ¼ sivu, TOP ¼ sivu, PEAB ½ sivu, Asuntomestarit ½ sivua, YIT ½ sivua.

Lehdet näkyvät julkaisemisensa jälkeen jonkin aikaa Aamusetin lehtiarkistossa:

Aamusetin lehtilukusali (15.9.2012 yhtään Auransiltaa ei näkyvillä)

SDP: Väkipyörä

Turun SDP:n Väkipyörä-lehdet 2009 – 2012 ovat suurelta osin netissä Ne antavat hyvän yleiskuvan siitä, ketkä ovat rahoittajia. Lehdistä joka toinen on julkaistu Aamuset – lehden välissä liitteenä; näissä lehdissä on enemmän mainoksia. Pienemmissä, vain jäsenistölle jaetuissa lehdissä on vain aatteellisessa yhteydessä SDP:hen olevien tahojen mainoksia.

Väkipyörä 2/2012 (paljon rakennusliikkeiden, n 1,5 sivua Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden mainoksia (TOP, Hesburger, TOK, Aurator)
Väkipyörä 4/2011 (paljon rakennusliikkeiden, n. 1,25 sivua Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden mainoksia (TOP, Hesburger, TOK)
Väkipyörä 3/2011 (esimerkki vain jäsenille jaetusta lehdestä)
Väkipyörä 2/2011 (paljon rakennus- ja keskusliikkeiden mainoksia, 1 sivuToriparkki Oy:n osakkaiden mainoksia)
Väkipyörä 4/2010 (paljon, yli 1,25 sivua Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden  mainoksia)
Väkipyörä 1/2010 (yli 1,5 sivua Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden mainoksia)
Väkipyörä 4/2009 (yli 1,5 sivua Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden mainoksia)
Väkipyörä 2/2009 (lähes 2 sivua Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden mainoksia, myös mm. Aurator, yksi iso ”varattu”)

Kokoomuksen osalta on lisäksi seuraavat kaksi mielenkiintoista tietoa:

Turun toriparkki Oy:n vastuuhenkilöt

Turun Toriparkki Oy:n osakkaat tai heidän edustajansa Heikki Vaiste (10 000 e) , Heikki Salmela (10 000 e)  Rauno Puolimatka (10 000 e), Reale Oy (5000 e), TS-Yhtymä oy (5000 e), Vihanto Oy (5000 e)  Mikko Ketonen (5000 e)  rahoittivat Sauli Niinistöä 50 000 e presidentinvaaleissa. Vaalirahoitus kasvoi ennakkoilmoituksen 30 000 e:sta lopullisen ilmoituksen 50 000 e:hen. Rahoittajien joukossa voi olla muitakin Turun toriparkki Oy:hyn kytkeytyviä tahoja.
Sauli Niinistön vaalirahoitusilmoitus:

Ennakkoilmoitus:

Mielenkiintoinen arkistojen aarre: HS 3.5.2008 Juhani Leppä (kok) pyrkii kaupunginvaltuustoon mm. Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden vastuuhenkilöiden: Rauno Puolimatkan, Keijo ja Mikko Ketosen ja Heikki Salmelan tuella. 2008 toriparkki oli myös ajankohtainen, ja sekä kaupunginvaltuustossa 2009 että kaupunginhallituksessa 2011 ja 2012 sekä kaupunginvaltuustossa 2012 Leppä äänesti toriparkin puolesta. Valtuustossa 2012 Lepän kanta yksinään ratkaisi asian. Lepän vaalirahoitusilmoituksessa ei yksilöidä, tukivatko nämä osakkaat häntä rahallisesti. Ilmenee vain 1700 euron tuki yksityishenkilöiltä ja 8550 euron tuki Aurajoen kokoomuksen kautta.
HS:n juttu Juhani Lepän ehdokkuudesta 3.5.2008

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden hallituksiin ja hallintoneuvostoihin sitoutetut poliitikot ja virkamiehet

Keskeinen mekanismi, jolla Turun Toriparkki Oy:n osakkaina olevat yritykset vaikuttavat päättäjiin, on päättäjien rekrytointi yritysten hallintoneuvostoihin ja hallituksiin.

Turun toriparkki Oy:n osakkaat

Turun Toriparkki Oy:n vastuuhenkilöt

Turun toriparkki Oy:n osakasyhtiöiden hallituksiin ja hallintoneuvostoihin kuuluu Turun päättäjiä seuraavasti:

Liedon säästöpankin isännistö, mukana kaupunginhallituksen pj. Minna Arve (Kok) valittu 16.11 ennen Toriparkin kaavoituksen uudelleenkäynnistämispäätöstä, 5.12.2011.

Liedon säästöpankin toimintakertomus 2011, tieto s. 18

Turun seudun osuuspankin hallitus, hallituksessa ympäristö- ja kaavoituslautakunnan pj. Jorma Hellsténin (Sdp) puoliso Kristiina Hellsten.

Turun seudun osuuspankin hallintoneuvosto. Jäseniä mm. Toni Eklund (kh:n 1. varapuheenjohtaja ja SDP:n Turun kunnallisjärjestön puheenjohtaja), Niko Kyynäräinen (sdp, vt. elinkeinojohtaja, kirjoitti toriparkkiasiasta TSeK:n lausunnon), Henry Toivari (sdp, kiinteistöliikelaitoksen varapj).

TOK:n hallitus:

TOK:n hallintoneuvosto: Mukana mm. ympäristö- ja kaavoituslautakunnan pj Jorma Hellstén (sdp) ja varapj. Timo Kari (kok), apulaiskaupunginjohtaja Jouko Lehmusto (sdp), rakennustarkastaja eli rakennusvalvonnan päällikkö Reima Ojala, valtuutettu Harry Nordqvist (kok, kokoomuksen Turun aluejärjestön pj).

Osa näistä henkilöistä on jäävännyt itsensä eri vaiheissa toriparkkiasian käsittelyä. Oleellista on, että esimerkiksi ympäristö- ja kaavoituslautakunnan molemmat puheenjohtajat ovat TOK-sidostensa vuoksi jäävejä, ja TOK:n toimintaan vaikuttavia asioita kuten toriparkkia, yleiskaavaa tai kaupunkiseudun rakennemallia käsitellessä molempien tulisi jäävätä itsensä.

Lisäksi myös itsensä jääväävillä voi olla mahdollisuus vaikuttaa asioiden ratkaisuun esimerkiksi omissa valtuustoryhmissään tai esimiesasemansa perusteella. On erityisesti huomattava, että sekä Turun SDP:n kunnallisjärjestön pj. Toni Eklundilla (TOP:n hallintoneuvosto) että Turun Kokoomuksen Turun aluejärjestön pj Harry Nordqvistilla (TOK:n hallintoneuvosto) on sidos Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin. Heillä on luonnollisesti vaikutusmahdollisuus mm. luottamuspaikkojen jakoon sekä siihen, ketkä pääsevät eri vaaleissa ehdokkaaksi.

Kategoria(t): Uncategorized | Yksi kommentti

Turun toriparkin päätöksentekoon ja valmisteluun osallistuneet jäävit poliitikot ja virkamiehet

Toriparkin mahdollistavan kaavan hyötyjinä on pidettävä Turun Toriparkki Oy:n lisäksi sen vastuuhenkilöitä sekä sen osakasyrityksiä. Jääviyden määrittelee kuntalain 52§ ja hallintolain 27-30§. Lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja virkamiehinä esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon ja valmisteluun ovat siis mm. osakasyritysten hallitusten, hallintoneuvostojen ja vastaavien jäsenet. Valtuustossa jääviys on suppeampi. Jäävejä käsittelemään asioita ovat valtuustossa ne, joita tai joiden hallintolain 28§ 2 ja 3. momentissa tarkoitettua läheistä asia koskee henkilökohtaisesti. Lautakunnissa ja muissa toimielimissä jääviys on laajempi ja koskee mm. asiasta hyötyvien tahojen hallituksia ja hallintoneuvostoja. Lakia on siteerattu alla.

Turun Toriparkki Oy:n osakkaat

Turun Toriparkki Oy:n vastuuhenkilöt

Jääviyksistä löytyy lisätietoa Meidän Turku ry:n valituksesta Maija Perhoa lukuun ottamatta. As Oy Pyramidin valituksessa on mainittu Maija Perhon jääviys.

Meidän Turku ry:n valitukset
Meidän Turku ry:n valitus asemakaavasta:

Meidän Turku ry:n valitus esisopimuksesta:

Merkittävimmät jääviydet:

1. Maija Perho (kok)

EDIT: Tarkistettu 21.9 Jussi Perhon lausunnon perusteella
Turun Toriparkki Oy:n asianajaja Jussi Perhon Maija Perhon puolesta kirjoittama lausunto
Kokoomuksen valtuustoryhmän pj, Maija Perho, joka allekirjoitti aloitteen ylimääräisestä valtuuston kokouksesta, ehdotti valtuustossa kaavan ja esisopimuksen hyväksymistä sekä kannatti kansanäänestyksen järjestämättä jättämistä, on Turun Toriparkki Oy:n nimenkirjoitusoikeutetun asianajaja Jussi Perhon sisar (ks. Turun Toriparkki Oy:n vastuuhenkilöt-linkki).
EDIT: mahdollisesti väärä tulkinta
Tällöin hän on kuntalain 52§ ja hallintolain 28§ 2 ja 3 momentin mukaan jäävi myös valtuustossa, koska hänen veljensä hallintolain 28 § 2 momentin mukaan ”avustaa taikka edustaa asianosaista”ratkaisusta on Jussi Perholle ”odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa” hallintolain 28 § 3 momentin mukaan./EDIT loppu

Päätös asemakaava-asiassa, Turun kv 18.6.2012

Päätös esisopimusasiassa, Turun kv 18.6.2012

Päätös kansanäänestysasiassa, Turun kv 18.6.2012

Turun Toriparkki Oy:n vastuuhenkilöt

Tällöin Maija Perho on kuntalain 52§ ja hallintolain 28§ 2 ja 3 momentin mukaan jäävi myös valtuustossa.

Perhon toiminta on ollut asiassa ratkaisevaa. Hän on tehnyt asiassa kaksi esitystä ja kannattanut kolmatta, kaikissa Turun Toriparkki Oy:n edun mukaisesti. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana hän on neuvotellut asiasta ryhmänsä edustajana sekä voinut vaikuttaa ryhmänsä kannanmuodostukseen, erityisesti vaikuttaen siihen, että asiaa epäilevät eivät äänestäneet vastaan tai tyhjää.

Jussi Perhon toiminta Turun Toriparkki Oy:n asianajajana on voinut vaikuttaa Maija Perhoon kolmella tavalla:
1. Jussi Perho on voinut vaikuttaa Maija Perhoon vakuuttamalla sisartaan toriparkkihankkeen hyödyllisyydestä ja eduista, sukulaisuussuhde on voinut vaikuttaa harkintaan esimerkiksi niin, että hankkeen ilmeiset haitat on sivuutettu.
2. Maija Perho on voinut olla huolissaan veljensä toimeksiannoista; Turun toriparkki Oy:n hankkeen kaatuminen olisi voinut vaikuttaa Jussi Perhon toimeksiantoihin laajemminkin kuin vain toriparkkihankkeen toimeksiannon menettämisenä. EDIT: Jussi Perho on ollut , Turun toriparkki Oy:n lisäksi sen eräiden osakkaiden asiamies, joka ilmenee mm. siitä, että hän on allekirjoittanut ”Kiinteistönomistajien kirjeet” Stiftelsen för Åbo Akademin ja Kiinteistö Oy Eerikinkatu 8:n puolesta.
3. Jussi Perho on mahdollisesti voinut ehdottaa Maija Perholle toimintatapoja hankkeessa; asiassahan on vaikuttamassa mm. hankkeen poikkeuksellinen käsittelyaikataulu, hankkeen poikkeuksellinen viemistapa kaupunginvaltuustoon sekä kaupunginvaltuustossa tehdyt esitykset.
4. EDIT lisäys: Jussi Perho on kaupungin lausuntoehdotuksen mukaan edustanut Turun Toriparkki Oy:tä neuvotteluissa esisopimuksesta.
5. EDIT lisäys: Koska Jussi Perho on Turun Toriparkki Oy:n lisäksi myös ainakin eräiden sen osakkaiden asianajaja, asemakaavan kaatuminen olisi johtanut useiden toimeksiantojen menettämiseen ja siten Jussi Perholle huomattavaan taloudelliseen vahinkoon asianajotoimiston osakkaana.

EDIT: Erityisesti perusteiden 2, 4 ja 5 osalta on arvioitava, että päätökset asiassa ovat koskeneet Jussi Perhoa henkilökohtaisesti

Esimerkki tavasta, jolla Jussi Perho on toiminut myös Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden  asianajajana selviää tästä liitteestä.
Kiinteistönomistajien kirjeet
Sukulaisuus selviää tästä:
Heikki Perhon kansanedustajatiedot

Perhon jääviyteen kuuluu mielenkiintoinen alaviite. Mikäli Perho olisi ratkaisevassa kokouksessa 18.6.2012 jäävännyt itsensä, hänen tilalleen olisi mahdollisesti tullut varavaltuutettu Noora Viikari, joka oli varavaltuutettu Pauli Kossilan jälkeen seuraavana kutsumisjärjestyksessä. Viikari on suhtautunut mm. vaalikoneessa kriittisesti toriparkkin.
Viikarin vastaukset YLE:n vaalikoneessa 2008
Vaalitulos, Viikari seuraava vertailulukujärjestyksessä paikalla olleen Kossilan jälkeen.

2. Niko Kyynäräinen

Niko Kyynäräinen (Sdp) on kirjoittanut Turun Seudun kehittämiskeskuksen vt. elinkeinojohtajana virkamiehenä lyhyen, virheellisen ja puutteellisen, mutta toriparkkia perusteetta ylistävän kirjeen, jota on käytetty kaupallisten vaikutusten arvioinnin sijasta:

TSeK:N kirje toriparkin vaikutuksista:

Niko Kyynäräinen on Turun Toriparkki Oy:n osakkaan, TOP:n hallintoneuvoston jäsen,  ja siksi jäävi virkamiehenä.
TOP:n hallintoneuvosto

3. Henry Toivari (Sdp)

Henry Toivari on osallistunut toriparkin esisopimuksen käsittelyyn kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajana ja äänestänyt puolesta.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 23.5.2012:

TOP:n hallintoneuvosto

4. Toni Eklund (sdp) ja Minna Arve (kok)

Toni Eklund ja Minna Arve ovat osallistuneet kaupunginhallituksessa 5.12.2011 toriparkin kaavan käynnistämispäätöksen tekemiseen. Päätöksessä on lyöty lukkoon mm. keinotekoisen kireä aikataulu ja poikkeusmenettely. Eklund ja Arve ovat myöhemmin jäävänneet itsensä kaupunginhallituksen käsitellessä kaavaa.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 5.12.2011:

Eklund kuuluu TOP:n hallintoneuvostoon, ks. linkit yllä.

Minna Arve kuuluu Turun Toriparkki Oy:n osakkaan Liedon säästöpankin isännistöön, hänet on valittu 15.11.2011 ennen Toriparkin kaavoituksen uudelleenkäynnistämispäätöstä, 5.12.2011.

Liedon säästöpankin tiedote

Oleelliset kunta- ja hallintolain momentit:

Kuntalaki (Finlex):

52 § (5.12.2003/1034)
Esteellisyys
Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään.
Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteelli-syydestä on voimassa, mitä hallintolain 27–30 §:ssä säädetään.

Hallintolaki (Finlex)

28 §
Esteellisyysperusteet

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallin-toneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:

1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovan-hempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;

2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä

3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Lauantain tapahtuman jälkimainingeissa.

EI toriparkkia turkuun!

credit: Folio Hattu

Lauantaina torilla saimme lopullisten laskujen mukaan 942 uutta nimeä. Sunnuntain toripäivystys keräsi huimat 247 nimeä lisää.

Olemme lähettäneet tämänhetkisen tilannetiedon adressista Kaupunginhallitukselle, joka tänään päättää jatkaako Kauppatorin kaava toriparkkeineen Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Mikäli asia etenee kaupunginvaltuustoon jatkamme nimien keräämistä vapaaehtoisvoimin Kauppatorilla. Muistakaa jakaa myös adressin nettilinkkiä:
http://www.adressit.com/elava_keskusta_ilman_toriparkkia

Lauantain mielenosoitus ja Elävä tori – tapahtuma olivat menestys.
Haluaisinkin kiittää seuraavia tapahtuman eloisaksi tehneitä tahoja:
Anti Ensemble – kuoroa,
Iida Umpikujaa http://www.myspace.com/iidaumpikuja
Avaruusmajaa http://soundcloud.com/joellikainen/avaruusmaja-l-vaivaudu-live
Yournalistia http://yournalistband.com/
Yleislakkoa http://yleislakko.net/
Robban Lybeckiä,
Folio Hattua,
Henri Moilasta,
Faris Alsuhail:a,
ja toki Elävä keskusta ilman toriparkkia – kansanliikettä joka tarvitsee lisää aktiiveja.

Kiitos vielä osallistujille ja kuulemiin 🙂

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Mielenosoitus ja Elävä tori -tapahtuma 26.5.2012

”Elävä keskusta ilman toriparkkia”-liike järjestää lauantaina 26.5. mielenosoituksen ja toritapahtuman Turun kauppatorilla.

Tapahtuma alkaa klo 13.

Esiintymässä Iida Umpikuja, Yournalist, Avaruusmaja ja Yleislakko.

Aamuyhdeksästä alkaen torilla kerätään nimiä toriparkin vastaiseen adressiin

Iltapäivän tilaisuudessa voit halutessasi osallistua pienimuotoiseen varainkeräykseen, jolla mahdollistetaan toriparkin vastaisen kampanjan viime metrien näkyvyys.

Mielenosoitus ja toritapahtuma järjestetään Eerikinkadun ja Kauppiaskadun puoleisella kauppatorin kulmalla (torilava).

Miksi mielenosoitus järjestetään nyt?

Kauppatorin kaava toriparkkeineen on parhaillaan kaupunginhallituksen pöydällä ja sen seuraava käsittely on mielenosoituksen jälkeisenä maanantaina 28.5.

Tällä hetkellä kaupunginhallituksen voimasuhteet jakautuvat asiassa melko tasaisesti. Toriparkilla on kuitenkin enemmän varmoja kannattajia kuin varmoja vastustajia.

Epävarmojen päiden kääntämiseksi tarvitaan nyt paljon ääntä ja sitä yritämme saada aikaan tämän tapahtuman avulla. Jos siis tahdot viihtyisän keskustan, etkä yksityisautoilun ehdoilla kaivettavaa viiden vuoden työmaata, osallistu.

Tapahtuma Facebookissa

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

7.5. järjestettiin torikokous

Turun sanomien uutisoinnista huolimatta torikokoukseen osallistui 80-100 ihmistä. Uusia adressinkerääjiä saatiin liikkeelle ja täysiä adresseja palautettiin kansanliikkeen aktiiveille. Tyhjät adressipohjat olivat kysyttyä tavaraa. Muistakaa palauttaa täysinäiset adressit Kirjakahvilaan.

Suurempi mielenilmaus järjestetään 26.5.2012, josta tarkempaa tietoa aikataulusta ja puhujista tiedossa ensi viikolla!

Alla muutama youtube-video maanantain torikokouksesta:

Kategoria(t): Ei toriparkkia, Toriparkki | Kommentoi

Ota yhteyttä poliitikkoihin!

Kunnallispoliitikoille on erittäin suuri merkitys suoralla kansalaispalautteella. Ottakaa yhteyttä, ettei heille jää epäselväksi toriparkin laaja vastustus.

Todennäköinen kaavan käsittelyaikataulu:

2.5. ensimmäinen lautakuntakäsittely ympäristö ja kaavoituslautakunnassa (kaava jää todennäköisesti pöydälle)
8.5. toinen lautakuntakäsittely

Mikäli kaava etenee lautakunnan toisessa käsittelyssä,
13. – 15.5. ensimmäinen käsittely kaupunginhallituksessa (päivä ei ole vielä varma) (kaava jää todennäköisesti pöydälle)
28.5. toinen käsittely kaupunginhallituksessaMikäli kaava etenee valtuustoon,

4.6. ensimmäinen valtuustokäsittely
18.6. toinen valtuustokäsittely
Ota yhteyttä ajoissa oikeaan kunnallispoliitikkoon! Yhteystiedot:
Kategoria(t): Uncategorized | Yksi kommentti